A huge congratulations to Julia Salata for winning GOLD today at the 2022 Pan Am Jiu-Jitsu Chanpionships!!!